Bådens opbygning

Gearing
 

Inrigger, klik her
Outrigger, klik her 

Tjek hælstroppperne ved sæsonstart

Af sikkerhedsmæssige grunde vil det være en fordel at få hælstropper i, uanset bådtype, med mindre hælen er fixeret på spændholdtets trædeplade.

Skal man dyrke kaproning, er det decideret et krav, og hælstroppen max. må være 7 cm lang.

Silkeborg Roklub | Åhavevej 1b | 8600 Silkeborg | Tlf.: +45 86820883 | info@silkeborg-roklub.dk