00
Om Silkeborg Roklub » Bestyrelsen » Reglementer og politikker » Handicapafdelingen

Retningslinjer for afdelingerne i Silkeborg Roklub: Handicapafdelingen

 
Formål
Formålet med handicapafdelingen er at skabe et fundament, for at medlemmerne i afdelingen på egne særlige præmisser kan motionere i roklubben. Motioneringen tager sin begyndelse i roklubbens motionsrum, hvor primært romaskiner er de fortrukne instrumenter.
 
Målsætning
Målsætningen er at skabe motionsmuligheder for personer med et fysisk eller psykisk handicap. Motionen skal være til gavn både for medlemmernes fysiske og sociale velvære. Ikke alle kan blive medlem, der vil ved ansøgningen blive lagt vægt på en vurdering af hvilke chancer, der er for at få succes med motionen og klubmedlemsskab. Silkeborg Kommunes bostøtter vil blive inddraget i vurderingen.

 
Organisation
Afdelingen er organiseret med en leder, der er valgt på Generalforsamlingen. Det er optimalt og nødvendigt at have en række hjælpere til at få afdelingen til at fungere. For handicapafdelingen er det i særlig grad vigtigt med hjælpere, der har en interesse og kompetencer for at hjælpe denne type medlemmer.
I tilknytning til assistance er Silkeborg Kommunes bostøtter til stede, når medlemmerne af afdelingen møder i klubben til motion og til social samvær.
Ved alle arrangementer i Silkeborg Roklub regi gælder, at det er ikke tilladt at møde påvirket af euforiserende stoffer, alkohol eller andet.

Afdelingens leder refererer til sportschefen i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger afdelingens størrelse og kan tage endelig beslutning om potentielle medlemmers optagelse i klubben.
Afdelingens medlemmer følger i øvrigt de samme reglementer  herunder roreglement, som er vedtaget for klubbens øvrige medlemmer.

Økonomi
Medlemmer betaler det til en hver tid gældende kontingent for ergometerroning/svømning.

Medlemmer der modtager ro-instruktion, opgraderes til ordinært medlemskab af Silkeborg Roklub.

Afdelingen har sit eget budget. Budgettet fastsættes af bestyrelsen en gang årligt i forbindelse med Generalforsamlingen.

Budgettet kan forøges med bidrag fra fonde, foreninger, virksomheder o. lign Desuden kan der søges om midler eller udstyr fra sponsorer. Det sker i samarbejde med bestyrelsen.
Forbrug af de økonomiske midler skal altid følges med et bilag. Forbruget bestemmes af afdelingen selv. Såfremt der er behov for forbrug ud over det sædvanlige, skal bestyrelsen inddrages.


Revideret på bestyrelsesmødet den 04-02-2013
Silkeborg Roklub | Åhavevej 1b | 8600 Silkeborg | Tlf.: +45 86820883 | info@silkeborg-roklub.dk