KAPRONING 

Der er en stærk tradition for kaproning i Silkeborg. Næst efter Eskild Ebbesen er den mest kendte kaproer fra Silkeborg, den nuværende sportschef i Dansk Forening for Rosport Lars Christensen, der blev verdensmester som Silkeborgroer. Silkeborg Roklub ønsker at fortsætte traditionen for kaproning.

Silkeborg roklub skal være en roklub der over generationer kontinuerlig har et stærkt træningsmiljø, der skaber sunde ressourcestærke unge mennesker, hvor af nogle bliver kaproere, der kan gøre sig gældende på højeste internationale niveau. Silkeborg Roklub kan kun realisere disse ambitiøse mål i samarbejde med andre.

Der er etableret samarbejde med:
eliteSilkeborg, der i 2013 blev stiftet af syv idrætsklubber og Silkeborg Kommune i samarbejde med Team Danmark. eliteSilkeborg vil give Silkeborg Roklub et samlet ressourceløft på områder som fysioterapi, fysisk træning, mental træning og vejledning i kost og ernæring.
 
Silkeborg Roklub | Åhavevej 1b | 8600 Silkeborg | Tlf.: +45 86820883 | info@silkeborg-roklub.dk