Kommandoer

Har du brug for at få genopfrisket kommandoerne, når du ror? Eller er du blot i tvivl om hvad forskellen er mellem kommandoerne "Åren på vandet" og "Sæt i"?

Vær opmærksom på, at det kun er styrmanden i båden, som giver kommandoerne. Dette gælder også, når du er på langtur - dvs. på roture uden for roklubbens daglige rofarvand. Men på disse ture er der altid i en langtursstyrmand i båden - og giver han/hun en anden kommando, skal denne altid respekteres af alle de øvrige roere i båden - inklusive styrmanden. 

Mange af kommandoerne kan varsles på forhånd med et "klar til at...". Når styrmanden siger dette betyder det, at der efterfølgende kommer en kommando til roerne - og ikke at man skal begynde selve kommandoen. En lignende kommando er "næste tag...". Denne kommando betyder, at efter man har ført åren ud af vandet, skal man udføre kommandoen. 


Kommando

Udførelse

Styrbord /Bagbord (S/B)

Styrbord er højre side i forhold til sejlretningen (grøn).

Bagbord er venstre (rød).

1, 2, 3 og 4

Roerne benævnes efter deres placering i båden talt fra stævnen.

1 og 2 (3 og 4) klar

til at gå ombord -

 

Roerne anbringer forsigtigt den fod der er nærmest båden på bundbrættet mellem spændholt og sæde, sætter en hånd på hver essing. Roeren holder stadig vægten på broen og venter på næste kommando

 Ombord

Roeren flytter vægten fra broen og over i båden. Den anden fod placeres ved siden af den første, og roeren sætter sig på rullesædet samt placerer fødderne i spændholtet.

1 og 2 (3 og 4) klar

til at gå fra bord -

.

Roerne kører frem på sædet, anbringer fødderne på bundbrædderne, tager fat i begge essinger, rejser sig og sætter den fod, der er nærmest broen, på broen. Roeren har stadig vægten i båden og venter på næste kommando.

Frabord

Roerne flytter vægten fra båden og over på broen og går fra borde.

Vel roet eller ”det

er vel”

Roeren sætter sig med strakte ben og strakte arme, ryggen let foroverbøjet. Åren er over vandet vinkelret udfra båden med vandret åreblad.

Balance

Roerne sidder i vel-roet stilling og trykker årehåndtaget ned på rælingen. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig på styrmandssædet.

Til roning klar

Roerne kører frem på sædet med strakte arme. Åren er over vandet med lodret åreblad.

 Ro væk

Åren sættes i vandet og roning påbegyndes.

(S/B) Småt roning

Åren føres let gennem vandet, men styrefart bibeholdes.

Lige træk

Alle roer med alm. styrke.

(S/B) Kvart åren

Åren forbliver i åregangen og trækkes ind, til roeren har fat på hver side afklemringen.

Åren ud

Åren skubbes ud på plads uden at roningen ophører

(S/B) Åren ind

Alle (eller S/B) trækker åren ind. Om nødvendigt tager de åren ud af åregangen og sidder med den.

(S/B) Se til åren

 

Alle roere skal se til deres eget åreblad så det ikke støder ind i noget under roningen. Er en forhindring tæt på åren, skal roeren kvarte åren eller lade den gå langs.
Hvis der kun er forhindringer i den ene side, kan man kommandere "styrbord (eller bagbord) se til åren".

Åren langs

Åren slippes og kroppen lænes så langt tilbage, at åren kan føres over hovedet.

(S/B) Til skodning klar

 

Årens håndtag trækkes op til brystet. Den hule side vendes mod stævnen.

 Skod væk

 

Årebladet sættes i vandet, armene strækkes og roeren kører frem på sædet. Der fortsættes med skodning til der gives kontraordre. Åren skives mellem åretagene.

S/B fald ind

Den nævnte side falder ind i den roning (skodning) og rytme, der foretages af den anden side.

Bagbord til skodning klar, styrbord til roning klar, Skod væk

Bagbordsroerne indtager til skodning klar stillingen.

Styrbords roerne bliver siddende i vel-roet-stilling. Bagbord skodder og når vel-roet passeres, kører styrbord med frem og tager et rotag (når bagbord er helt færdig med sit skoddetag).

Rejs åren

Åren skal fra vel-roet-stilling svinges op til lodret stilling. Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Den hule side vender agte

Lad falde.

Åren lægges forsigtigt i åregangen og roeren sidder derefter i vel roet stilling

Åren på vandet

Fra vel-roet-stilling lægges årebladet ned på vandoverfladen. Roeren holder stadig ved åren.

Det er vel - sæt i

Armene og benene strækkes og kroppen lænes fremover for at kunne modstå trykket. Roeren sænker det skivede (vandrette) åreblad ca. 10 cm under vandoverfladen.

sæt hårdt i

Årebladets hule side vendes mod stævnen og sættes ”hårdt” og hurtigt i vandet.


 

Silkeborg Roklub | Åhavevej 1b | 8600 Silkeborg | Tlf.: +45 86820883 | info@silkeborg-roklub.dk