00
Om Silkeborg Roklub » Bestyrelsen » Reglementer og politikker » Miljø

Undgå spredning af Vandremuslinger


Vandremuslingen forekommer p.t i hele Gudenåens hovedløb fra Knud Sø til Randers og blev i 2008 desuden registeret i Skanderborg Sø. Specielt i Skanderborg og Silkeborg er der megen sejlads i mange af søerne med betydelig risiko for, at der ad denne vej sker spredning af vandremuslingen til andre områder, hvor den endnu ikke findes.
 
For at undgå spredning til andre søer bør følgende rutiner følges.
1. Muslinger og larver skal fjernes. Larverne er så små at de ikke kan ses med det blote øje.
2. Tøm fartøjet for alt vand der er opstuvet, f.eks. i bunden af båden, spande eller opbevaringsrum af enhver slags, for at sikre at muslingelarver ikke er tilstede på hverken fartøjet eller traileren.
3. Det er bedst at rensningen af trailere, både, spande og andet udstyr, bliver gjort på slæbestedet hvor båden tages op, så skyllevand med larver af vandremuslinger ikke løber ned i et vandområde hvor vandremuslingen ikke findes. Hvis rensningen af både og udstyr foregår ved et vandområde uden vandremuslinger, er det vigtigt at rensningen foregår på ikke-befæstede arealer, såsom græsarealer, så det undgås at skyllevandet løber via en regnvandsbrønd og direkte ud i et vandområde!
4. Lad båden tørre i solen inden den igen sættes i vandet.
5. Vandremuslingen kan klare lange perioder ude af vandet, men vil dø efter et stykke tid. Alt efter forholdende, kan vandremuslingen overleve ca. 4 uger ude af vandet!
6. En effektiv rensemetode af både, er med højtryksrenser der kan skylle med vandtemperatur over 40 °C
 
Vi håber I vil tage dette alvorligt og viderebringe informationerne til at forhindre vandremuslingens spredning.

 
Hvorfor uønsket
Vandremuslingen kan have en negativ effekt på dammuslinger og malermuslinger, der i dag er meget almindelige i søer herhjemme. Disse kan blive fortrængt eller helt udryddet fra en sø.
Vandremuslinger kan også have negativ effekt på en række hvirvelløse dyr der lever af at filtrere vandet, eksempelvis dyriske svampe, vårfluer og dyreplankton. I og med, at vandremuslingen fortærer en stor del af planteplanktonet vil fødegrundlaget for disse hvirvelløse dyr forringes. Dette kan endvidere forringe livsvilkårene for de fisk som lever af dyreplankton (f.eks. heltning og smelt).
Vandremuslingen er gode til at filtrere alger fra søvandet, men de spiser ikke blågrønalger. Mindre konkurrence fra andre alger, som spises af muslingen, kan forbedre forholdene for blågrønalger og få dem til at stige i hyppighed. Blågrønalger er kendt for at danne giftstoffer og kan, når de forekommer i massevis, forårsage en forgiftning, hvis man sluger meget vand med mange alger i. Kontakt med huden kan i nogle tilfælde give hudirritationer og udslæt.
Er du interesseret i at vide mere kan du søge på Internettet.

Lars Bomholt Vestergaard
Miljøansvarlig Silkeborg Roklub
 
Silkeborg Roklub | Åhavevej 1b | 8600 Silkeborg | Tlf.: +45 86820883 | info@silkeborg-roklub.dk