00
Om Silkeborg Roklub » Handicapafd. » Nyt fra handicapafdelingen

Oversigt

 
 Rosporten er for alle

Billeder fra afdelingen i  galleriet, klik her
 
 
 
 
 

Handicapafdelingen

Handicaptræf i Silkeborg Roklub

Onsdag d.4/7 havde handicapafdelingen besøgende fra Egmont Højskolens handicapuge. Lotte Madsen, en af de store drivkræfter indenfor handicaproning, samt nyvalgt HB medlem i DFfR, havde 6 roere med, som alle havde forskellige, fysisk handicaps. Blinde, ben- og arm amputerede, roede sammen med Lasse, Mads, Malle og ut, en tur til Slåensø, hvor vi spiste frokost i det skønne vejr.

Jeg var styrmand for en pige, som manglede højre arm og ben, men som i  ser på billederne, var det ingen hindringJ Blandt roerne fra Holte, var der også tre landsholdsroere.

Vi fik også fejret Lasse, som på dagen fyldte 65 år. Tillykke Lasse.

Efter hjemkomst, og bådene på plads, afsluttede vi en på alle,måder dejlig dag sammen med andre handicappede. Og dejligt at opleve, hvorledes mottoet i afdelingen bliver efterlevet på alle måder.:

Muligheder fremfor begrænsninger.

Dette er forhåbentligt startskuddet til et nationalt ronetværk for handicappede. Spændende

Vi vil holde kontakten vedlige, og gensidige klubbesøg er i støbeformen.

Jeg vil gerne rette en stor og varm tak til Lotte og hendes roere for en rigtig dejlig dag. Flere billeder kan ses i klubbens galleri.

 Se endvidere den fine aartikel på roning.dk, klik her

De bedste rohilsner og god sommer til alle. Keld

 

Reception i Silkeborg Roklub d. 30/3 2012


I anledning af Loge 56 Silkeborgs donation til Silkeborg Roklubs handicapafd.

Donationen har gjort det muligt at købe et løbebånd og en motionscykel, begge dele i rigtig god kvalitet.
Med løbebåndet og cyklen bliver den fysiske træning, handicapafdelingen kan tilbyde endnu bedre og mere optimal.
Jeg er sikker på, at begge dele bliver til stor gavn og glæde for både handicapafdelingen og Silkeborg Roklub i det hele taget.
På Silkeborg Roklubs vegne vil jeg af hjertet sige stor til tak Loge 56 - Lene Søby

Blå-kors har været på besøg i Handicapafdelingen:

"Det er så fedt at se, hvordan folk rejser sig, når de begynder at træne, især mentalt. Deres fysik bliver bedre, men de kommer også til at fungere rigtig godt socialt,” fortæller Keld Sørensen i artiklen. Læs den ved at klikke på linket nedenfor:

http://www.blaakors.dk/Default.aspx?ID=5278


 

Artikel om Handicapafdelingen i Hjerneskadeforeningens decembernummer af 'Hovedcirklen'. (1.7 Mb)

 


Julefrokost: Handicapafdelingen afholdt en på alle måder dejlig og hyggelig julefrokost d.13/12-2011. Vi startede i motionsrummet, hvor bl.a. makkerroning, synkronroning og almindelig roning, skabte røde kinder, glæde og latter  Vi fik en lækker juleplatte med alt det, som hører til julens frokoster. Efter frokosten sang vi et par sange, og sluttede en dejlig dag af med pakkeleg, samt Irenes hjemmevredne klejner. Vi overværede et flot Lucia optog med sang og levende lys. Tak til Anita, Linda og Susanne.Også en stor tak til Birthe, Irene og Maria, som sørgede for serveringen af frokosten. En dejlig afslutning på et fantastisk aktivt år i Handicapafdelingen i Silkeborg Roklub.
Rohilsen, glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår til alle fra Keld

Direkte link til billeder fra julefrokosten:
https://picasaweb.google.com/115780072248597858044/HandicapafdelingensAktiveJulefrokost13122011


Herunder  kort video fra motionsrummet. Det er Olav(bagest) og Per,  begge er højresidigt lammet og har afasi efter infarkt i hjernen.

Da de startede, var det med krykstok, benskinne, samt en statisk højrearm, som sad med en knyttet hånd mod brystet. De har begge gjort fantastiske fremskridt, og det både på det fysiske og på det mentale plan. Det sociale samvær under og efter træningen gavner alle på holdene.

Olav og Per viser, som de andre i afdelingen, at ”Der er muligheder, fremfor begrænsninger”. smiley Det er rigtigt flot.

 

Nyhedsbrev oktober/november 2011Nye træningstider fra d. 1/11:


Hold 1:       Tirsdag og torsdag kl. 10.00
Hold 2:       Tirsdag og torsdag kl. 09.00
 
 
 Svømning i Nordvest Badet: tirsdage kl. 21 – 22 frem til standerhejsning. Her kan du bl.a. aflægge svømmeprøve, svømme, og gå i sauna m.m.
 
Efterårsferie: uge 42 (17 – 21. oktober).
 
Fællesspisning: tirsdag d. 25. oktober kl. 11.00. Vi spiser sammen efter træning.  Pris Ca. 25 kr. Birthe, Irene, Maria og Keld sørger for maden. Tilmeld dig på listen.  (ligger fremme i klubben)
 
Standerstrygning:  lørdag d. 29. oktober kl. 14.00.
 
November: Vi starter med bådklargøring. Nærmere info kommer.
 
Se i øvrigt Spunsen og opslagstavlen for flere arrangementer i Silkeborg Roklub
 
 
Aase og Henrik er nu frigivne som roere,  som afslutning på instruktionen var de begge med på en tur til Tange Roklub. De klarede det rigtigt godt, og glæden var stor, da vi anløb bådbroen i Tange. Godt roet. De blev under en højtidelig ceremoni, døbt af Kong Neptun og hans Dronning. Dåben blev i øvrigt yderligere bekræftet under den efterfølgende kanin/medhjælperfest. (Se billederne i klubbens galleri).
 
En fysioterapeut har stillet sine kompetencer til rådighed for afdelingen. På den måde får vi optimeret træningen af de enkelte.
 
Hjerneskadeforeningen  vil bringe en artikel om klubben og handicapafdelingen i medlemsbladet Hovedcirklen. Det er planen, at artiklen bliver bragt i decembernummeret.
 
D. 3. oktober havde vi besøg af Klub Silkeborg. Det er en forening for senhjerneskadede og deres pårørende. Der var 14 fremmødte, som fik en god aften med rundvisning i klubben, og i motionsrummet prøvede flere de forskellige maskiner, klubben råder over. Under kaffen, og Jyttes hjemmebag, var der tid til at besvare mange spørgsmål, ligesom Irene og Linnea viste rundt i bådhallen, og med deres store erfaring fik gæsterne en rigtig god indsigt i klubben og dens materiel.
 
Irene og Linnea er nu tilknyttet afdelingen som trænere og styrmænd.
Der er planlagt et ’Hjerneskade’ kursus for Birthe, Irene og Linnea. Det er et internt kursus, og Hjerneskade-teamet står for undervisningen.
 
I lighed med sidste år, skal vi have klargjort bådene i vinter. Handicapafdelingen vil få en 4-åres inrigger, som vi i fællesskab vil klargøre i løbet af vinteren. Der kommer nærmere info om start tidspunkt.
 
Rohilsen Keld

Nyt fra handicapafdelingen 14/7 2011:

I forbindelse med ildfestregattaen skulle vi have vores både roet til Tange Roklub, hvor de skal ligge i regattaugen. vi var 4 4-inriggere, som tog turen i et dejligt augustvejr. Fra handicapafdelingen deltog Aase og Henrik, der som nyudsprungne kaniner, skulle prøve deres første langtur. Det gik over al forventning  Det var nogle meget trætte kaniner, som efter 35 km ankom til Tange Roklub, men nogle gode oplevelser og erfaringer rigere:-) Lise fra Romotion er også ny i klubben, og hun klarede også udfordringen rigtigt godt. Birthe og Maria dannede en tryg ramme for kaninerne, og vi havde alle en rigtig dejlig dag sammen med de 15 andre rokammerater, som også nød turen.  Billederne fra turen kan ses i galleriet.

Sommerferien er ved at være overstået, og træingen i afdelingen starter : Tirsdag  d.23 august kl. 09.30.

Aase og Henrik er nu frigivet til roning, så sammen med Mads, er der nu 3 nye roere fra handicapafdelingen. De har alle tre lagt megen energi og initiativ i projektet, og jeg synes det er rigtigt flot af dem. Rohilsen Keld

Handicapafdelingen på motorbådstur


Handicapafdelingen var i dag d.16/6 på motorbådstur.

Vi mødtes i Indelukket, hvor 3 motorbåde ventede på os. Og her skal lyde en stor tak til motorbåds ejerne, som kvit og frit lagde både og tid til.

Vi sejlede først en tur ned i havnen, og derefter satte vi kursen mod Paradiset, som jo gang på gang imponerer med den smukke natur.

Derefter fortsatte vi ud til Himmelbjerggrunden, hvor vi gik i land, og havde en dejlig stund med sandwich og slutteligen kaffe og jordbærtærte:-)

Efter at have spist, hygget og sunget, vendte vi stævnen mod Indelukket.
 
Alle var glade og havde nydt turen og samværet.

Rohilsen Keld

Besøg af Dybkær Specialskole

Dybkær Specialskole har været på besøg i roklubben. Eleverne er spastisk lammede i forskellig grad, og som en del af deres motivation for krop og bevægelse, skulle de prøve at ro. Først startede vi i romaskinerne, og derefter var de alle i båden, og prøvede rotaget. Det gik så godt, at nogle af eleverne og en lærer var med på en lille rundtur i havnebassinet, og lidt op ad åen. De klarede det rigtigt flot, og glæden over egne præstationer kunne tydeligt mærkes  Efter et par timer i klubben, var batterierne flade, og eleverne tog af sted med et stort smil og en positiv oplevelse rigere  Hvor er det dejligt at give en god ting videre  Billederne kan ses i galleriet, klik her
Hilsen Keld

Aktiviteter i Handicapafdelingen, frem til sommerferien 2011.

 
I perioden frem til sommerferien vil der være instruktion på vandet, og alle i afdelingen kan deltage, forudsat den enkeltes fysik og mentale tilstand tillader det. Det bliver i hvert tilfælde afgjort af instruktøren, og i samråd med den enkelte roer.
 
Det går rigtig godt med instruktionen på vandet, og de enkelte oplever en stor glæde over egne præstationer, og fremskridtene er da også til at se.. J
 
Også i motionsrummet er der mange positive oplevelser for den enkelte. J Per, som er, eller rettere var, er ved at genvinde bevægeligheden i armen, og gør store fremskridt. Olav er en rigtig slider, og ror hver gang 2-4 km i ergometer. Det til trods for, at han var lam i højre side, da han kom til afdelingen for et år siden. Jeg har nævnt to, men alle, både til lands og til vands, skal vide: I gør det rigtigt godt alle sammen, og i kan være rigtig godt tilfredse med jer selv, og jeres indsats.
 
 
Vores årlige motorbådstur løber af stablen torsdag d. 16. juni.
Vi mødes alle i Indelukket ved Motorbådsklubben kl. 9.00. Herefter går vi i motorbådene kl. 09.15. Derefter går turen via Paradiset til Himmelbjerggrunden, hvor vi indtager den medbragte mad og drikkevarer. Efter en hyggelig stund på grunden, går turen atter mod Indelukket. Vi satser på at være hjemme ved 15.00 tiden.
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af afdelingen.
Af hensyn til både, mad m.m. er bindende tilmelding nødvendig.
Du tilmelder dig på tilmeldingslisten, som ligger fremme, og senest d. 9. juni.
 
25/6 Riverboat Festival
Ungdomsafdelingen er vært ved grillaften kl. 18.00, og der kan købes salatbar til 50 kr. Kødet medbringer vi selv. Det er en god lejlighed til at være sammen med dine rokammerater i hyggelige omgivelserJ Den store grill bliver tændt, og man tilbereder selv sit kød. Du er velkommen til at tage pårørende over 18 år med.
Hold øje med hjemmesiden, opslagstavlen. Spørg, hvis du er i tvivl.
 
Sommerferie
Der er ferie i handicapafdelingen fra og med uge 26 til og med uge 33.
Eventuel træning/ro-instruktion i ferien, aftales med instruktørerne
Ingen træning i uge 33 pga. Ildfestregatta.
Den normale træning starter igen i uge 34.
 
Rigtig god sommer J
Rohilsen Keld


Referat af møde i roklubben d. 3/5-11

 
Deltagere: Keld, Linda, Susanne, Dorte – Katrine støder til senere.
 
  • Keld fortæller, at handicapafdelingen er blevet en selvstændig afdeling. De har fået deres egen ramme budget. De har modtaget 5000 kr.
 
  • Der bliver arrangeret en moterbådstur i løbet af juni. Det bliver en torsdag, hvor der er afgang fra morgen af. Der deltager ikke personale fra hjerneskadeteamet.
 
  • Det er instruktørens (Malle, Katrine, Keld) ansvar at vurdere om en person er for påvirket til at komme på vandet. Hjemmevejlederen støtter op om beslutningen og kan hjælpe med at tale med personen fra hjerneskadeteamet.
 
  • Før hver gang vi skal træne aftaler instruktøren og hjemmevejlederne indbyrdes, hvem der gør hvad. Hver gang bliver der startet i ergometrene, så instruktørerne kan vurdere, hvem der skal på vandet.
 
  • Der er i øjeblikket tilmeldt 5-6 personer fra hjerneskadeteamet. Det kan betyde at vores personale fordeling kan se anderledes ud efter sommerferien.
 
  • Vi holder sommerferie fra uge 26 til og med uge 33.
 
Næste møde afholdes tirsdag d. 30/8
 

 
 

Nyt fra Hancicapafdelingen d. 30/3 2011:
 

Nyt:
Vi har i handicapafdelingen modtaget en check på 5000 kr. fra Odd Fellow Logen. Vi vil nu se på, hvordan vi bedst muligt fordeler pengene mellem vores aktiviteter.
 
Nyt:
Malle er indtil sommer fraværende i afdelingen pga. et praktikforløb. Indtil videre vil Birthe og Maria fra tirsdagsafdelingen hjælpe til om tirsdagen.
 
Held og lykke med hele forløbet Malle. Tak for dit altid gode og smittende humør, samt det positive løft, du giver alle i afdelingen.
 
Velkommen i afdelingen Birthe og Maria. I har jo allerede været i aktion et par gange. Og i gør det rigtigt godt. Mange nyder godt af jeres faglige kompetencer, og ikke mindst jeres altid smittende humør og uhøjtidelige omgangstone.
 
Nyt:
Her i vinter har Mads og Aase bestået svømmeprøven, og er nu et skridt nærmere den eftertragtede ’kanin’ status. Godt svømmet begge to. Og ikke mindst Aase, der udover svømmeprøven, også overvandt sin vand og dybdeskræk. En angst hun har gået med siden barnsben. J
 
Nyt:
Igen i år bliver der arrangeret en motorbådstur for afdelingens medlemmer.
I år kommer vi alle ad sted på en gang, da mine gode naboer; Grete og Chang igen stiller båd og tid til. Ligesom de sørger for, at der er motorbåde nok. Turen vil gå via Paradiset til Himmelbjerggrunden, hvor vi skal have frokost i det fri.
Nærmere omkring tidspunkt kommer senere.
 
Rohilsen Keld


Nyt fra Kelds ergometerhold - december 2010


 Torsdag d. 16/12 havde ergometerholene juleafslutning. Vi havde en hyggelig formiddag med bl.a. brug af Nintendo WII, som styrker den enkeltes motorik, og som på  en god måde også forbedrer omsætningen af visuelle indtryk. Flere havde svært ved at løsrive sig fra udfordringerne, men et veldækket julebord lokkede. Efter pakkesåillet var overstået, og flere gaver havde fundet ejermand, fik vi en lækker julefrokost, og snakken og latteren bølgede. Det satte et værdigt punktum for et godt og livsbekræftende år i handicapafdelingen. De enkelte er nået meget langt, fysisk og mentalt.
Roklubben, træningen og det sociale samvær, gør en meget stor og positiv forskel for holdene.

Billederne fra afslutningen kan findes i galleriet.
 
Jeg vil gerne ønske alle i klubben en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Jeg vil i den forbindelse rette tak til bestyrelsen for velvilje i forbindelse med projektet, tak for opmærksomheden ved overrækkelsen af initiativprisen, samt stor tak til Katrin og Malle for deres indsats ifb. med holdene.
 Rohilsen Keld

Ergometerholdet i Paradis
D.17 juni havde ergometerholdene forladt maskinerne til fordel for en motorbådstur til Paradiset. Alle havde en rigtig god tur, og det er dejligt at mærke ders glæde over oplevelsen, naturen, familien Gås med deres mange ællinger, samt  familien Svane med deres 6 ællinger. Også skarv, hejre, blishøns og gråænder blev ivrigt betragtet. Da vi kom hjem, fik vi en let frokost, og alle tog glade og nogle oplevelser rigere hjem efter en dejlig dag. Stor tak til Grethe og Chang, mine gode naboer, som velvilligt stillede sig selv, og deres motorbåd til rådighed.  Billederne fra turen kan ses i vort galleri.

Rohilsen Keld

Nyt fra Kelds ergometerhold

"Det går rigtig godt med begge ergometerhold. De enkelte gør store  fremskridt. Således har en af deltagerene på bare 2 måneder kunnet, droppe sin krykstok, selv sætte sig i ergometeret, og hans lammede højre side er så småt begyndt at fungere igen. Han satte en personlig rekord ved at ro 3000 meter sidste torsdag. :-). Også de andre på holdene skaber personlige succeser, og lokalet emmer af livsglæde og smil. Det gør en ganske væsentlig forskel disse mennesker, som ellers havde udsigt til et inaktivt liv som følge af deres handicap. Som noget nyt, har jeg indledt et samarbejde med en fysioterapeut for der igennem at optimere genoptræningen, og det tegner allerede meget lovende. D. 17 juni skal alle på holdene på en motorbådstur til Paradiset. Det er stort for deltagerne, da de normalt ikke vil kunne få denne mulighed på grund af deres handicap. På holdene er der to ord, som går igen: Livsglæde og livskvalitet."
Rohilsen Keld
Silkeborg Roklub | Åhavevej 1b | 8600 Silkeborg | Tlf.: +45 86820883 | info@silkeborg-roklub.dk