Ændring af medlemsskab for 65-årige pr. 1. juli 2018

17. april 2018 12:12 , af Helle Poulsen

Ved generalforsamlingen i februar blev det foreslået, at kontingentsystemet laves om, så de der i fremtiden fylder 65 år skulle fortsætte på fuldt kontingent, med mindre de anmodede om at få det nedsat. Bestyrelsen har besluttet at gennemføre forslaget med virkning fra den 1.7.2018. Medlemmer, der på det tidspunkt allerede er 65 år, fortsætter på nedsat kontingent.

For at anmode om nedsætteslse kontakt  - kasserer@silkeborg-roklub.dk 

For at anmode om at betale fuldt kontingent, hvis man allerede er på nedsat kontingent og ønsker at være omfattet af den nye ordning kontakt - kasserer@silkeborg-roklub.dk