Instruktion 2022

Instruktionsforløb for voksne 2022

 

Man kan vælge at deltage på et dag- eller et aftenforløb. Forløbet strækker sig over ca. 6-8 uger og kræver regelmæssig deltagelse. Du vil under forløbet blive vejledt af en uddannet instruktør, som vil lære dig at ro i selskab med andre roere i klubben. Når forløbet er færdigt, er du ”uddannet” roer.

  • Instruktion hverdagsaftener: Mandage og onsdage fra kl. 18.00 til 20.30
  • Instruktion i dagtimerne: Tirsdage kl. 13.00 til 15.30 og fredage kl. 8.30 til kl. 12.00

Deltagelse i instruktionsforløb kræver tilmelding, se nedenstående link.

Pris for instruktion og medlemskontingent frem til  1. juli 2022 er 450 kr.

 

 Roklubbens tilbud til dig som nyt medlem i klubbens voksenafdeling er:

Faste ugentlige træningstilbud/roture i et socialt fællesskab.
Fantastiske naturoplevelser på Silkeborgsøerne og i Gudenå-systemet.
Mulighed for deltagelse i roture uden for vores eget rofarvand.
Indendørstræning på hold og svømning i perioden fra november til marts.

 

 Forventninger til dig som nyt medlem i roklubbens voksenafdeling:

At du har en rimelig fysisk form, en rimelig balanceevne og at du kan svømme 300 m.
At du deltager i de ugentlige roaktiviteter.
At du deltager i foreningslivet, og deltager i praktiske opgaver, bl.a. bådklargøring i vintersæsonen.

Efter instruktion

Når instruktionsweekenden er ovre gælder det om at få roet så meget som muligt og melde sig til nogle arrangementer. Vi anbefaler at man ror mindst 2 gange om ugen det første år

Efter instruktion - under 18 år

Der er roning mandag og torsdag aften, hvor man bare kan møde op. Hold derudover øje på opslagstavlen og her på hjemmesiden for øvrige ture.

Efter instruktion - over 18 år

Der er roning mandag, tirsdag og onsdag aften og hvor man bare kan møde op. Hold derudover øje med Rokort, opslagstavlen og her på hjemmesiden for øvrige ture. Få mere information om rokortet her