Bestyrelsen

Formand
Lene Søby
Lene Søby
Tegner klubben udadtil og varetager officiel ekstern kommunikation
Bestyrelsesinformationer til klubbens medlemmer
Standerstrygning og -hejsning

Følgende udvalg refererer til formanden:
Sponsorudvalg
Handicapudvalget
Miljøansvarlig
Webmaster
+4530254131
formand@silkeborg-roklub.dk
Kasserer
Peer Borup Nielsen
Peer Borup Nielsen
Økonomiansvarlig
Forsikringer

Følgende udvalg refererer til kasseren:
Bogholderen
Ansvarlig for medlemskartoteket
Nøgleansvarlig
Depotbestyrer
Rengøringspersonale
+4520275905
peerborup@hotmail.com
Sportschef
Jørgen  Højgaard
Jørgen  Højgaard
Klubmedlemmer over 18 år
Godkendelse af langture
Vintertræning
Medlemsrettigheder
Aktiviteter - Søsportens Hus

Følgende udvalg refererer til sportschefen:
Livredderne
Senior Tirsdagsudvalget
Seniorudvalg
Instruktionsudvalget
Trænere
+4526863965
sportschef@silkeborg-roklub.dk
Sekretær
Ove  Hansen
Ove  Hansen
Referent til møder.
Koordinerer alle aktiviteter.
Løbende opdatering af kalenderen på hjemmesiden.
Gæstekontakt herunder udlejning af både (resv. både på rokort.dk) + overnatning.
Udlejning af lokaler.
Koordinerer brug af trailere og motorbåd.
Reservationer af både til klubbens medlemmer.
DFfR kurser
+4540617359
koordinator@silkeborg-roklub.dk
Bestyrelsesmedlem
Rune Vestergaard Borrits
Rune Vestergaard Borrits
Ombygninger
Motionsrummet
Hus og materiel

Følgende udvalg refererer til bestyrelsesmedlemmet:
Materialeudvalget
Husudvalget
Byggeudvalget
Motorbåden
Bådtrailere
+4551181942
runevborrits@gmail.com
Næstformand
Anders Killmann Petersen
Anders Killmann Petersen
Supplere formanden i dennes arbejde.
Motionskaproning

Følgende udvalg refererer til næstformanden:
Medlemsudvalget
Langtursudvalget
Kortstyrmandskursus
Scullerkursus
+4527614900
naestformand@silkeborg-roklub.dk
Ungdomschef
Margrethe Børresen
Margrethe Børresen
Klubmedlemmer under 18 år
Instruktion under 18 år
Ungdomsuddannelse
Forældrekontakt
Langture for ungdom
Skolebesøg og skolekontakt
Vinteraktiviteter under18 år
Kontakt til DFfR for kaproernes stævner
Kontakt til kraftcentrene
Kontaktperson til Elite Silkeborg

Følgende udvalg refererer til ungdomschefen:
Ungdomslederudvalget
Træningsudvalget
+4523921264
marresen@hotmail.com