Bestyrelsen

Formand
Dorrit Sidenius
Dorrit Sidenius
Taler og nyhedsmails
Eksterne relationer
Bestyrelsesmøder

Følgende udvalg refererer til formanden:
Sponsorudvalget
Miljøudvalg
+4529683585
formand@silkeborg-roklub.dk
Næstformand
Anders Killmann Petersen
Anders Killmann Petersen
Klubudvikling
Medlemsmøder
Daglig roning - de enkelte udvalg

Følgende udvalg refererer til næstformanden:
Senior Tirsdagsroere
Seniorudvalget
Handicapudvalget
Medlemsudvalget
Langtursudvalget
Kortstyrmandskursus
Scullerkursus
+4527614900
naestformand@silkeborg-roklub.dk
Sportschef
Louise Friis Hansen
Louise Friis Hansen
Instruktion og trænere
Kurser - interne og eksterne
Roning, vintertræning og svømning

Følgende udvalg refererer til sportschefen:
Instruktionsudvalget
Korttursstyrmandskursus, åstyrmandsretten og vinterroning
Svømning
+4520675546
sportschef@silkeborg-roklub.dk
Ungdoms- og tiltrækningschef
Margrethe Børresen
Margrethe Børresen
URO'erne
Skoler og forældre
Kontakt til DFfR for kaproernes stævner
Kontakt til kraftcentrene
Kontaktperson til Elite Silkeborg
Åbent hus - tiltrækning

Følgende udvalg refererer til ungdomschefen:
Ungdomslederudvalget
Træningsudvalget
+4523921264
marresen@hotmail.com
Kasserer
Peer Borup Nielsen
Peer Borup Nielsen
Budgetter og regnskab
Betalinger og inkasseringer
Medlemskartotek

Følgende udvalg refererer til kasseren:
Bogholderen
Nøgleansvarlig
Depotbestyrer
Rengøringspersonale
+4520275905
peerborup@hotmail.com
Sekretær
Helle Poulsen
Helle Poulsen
Referater og indgående post
Hjemmeside
Facebook
Ansvarlig for DFfR kursus koordinering
+4529422795
info@silkeborg-roklub.dk
Bestyrelsesmedlem
Rune Vestergaard Borrits
Rune Vestergaard Borrits
Ombygninger og rengøring
Motionsrummet
Hus og materiel
Søsportenshus

Følgende udvalg refererer til bestyrelsesmedlemmet:
Materialeudvalget
Husudvalget
Byggeudvalget
Motorbåden
Bådtrailere
+4551181942
runevborrits@gmail.com