Kontingentsatser for 2021

 

Afdeling

1. rate

2. rate

i alt 

Mikro (0-8 år) 30 0 30
Mini (9-11 år) 70 0 70
Ungdom (12-24 år) 685 685 1370
Senior (25-64 år) 1010 1010 2020
Års-Senior (25-64 år) 2020 0 2020
Senior 65+ (65+ år) - kan nedsættes til dette beløb efter anmodning 750 750 1500
Års-Senior 65+ (65+ år) - kan nedsættes til dette beløb efter anmodning 1500 0 1500
Ergometer/svømning 950 0 950
Passivt medlem 300 0 300
Dobbelt-Senior (25-64 år) 775 775 1550
Dobbelt-Senior 65+ (65+ år) 575 575 1150

5-tursklippekort (pris 500 kr. pr. år)

Medlemskabet giver ret til at klubbens materiel kan anvendes til 5 ture indenfor det pågældende kalenderår. Deltagelse som instruktør eller "opfyld" under instruktions weekenderne samt ved åbent hus er ikke at betragte som en "tur".
Ved langture og lignende defineres: 1 tur = 1 dag.

Medlemskabet giver IKKE rettigheder til:
• Ergometerroning
• Svømning i vinterperioden
• Stemmeret ved Generalforsamlingen


Medlemskabet kan kombineres med:
• Ergometermedlemsskab


Medlemskabet kan opgraderes til almindeligt medlemskab, såfremt man ønsker at ro flere ture. Ture kan ikke overføres til næste kalenderår og der forventes selvdisciplin mht. antallet af ture. Såfremt der overskrides forbeholder Silkeborg Roklub sig retten til at efteropkræve halvt/helårligt medlemskab afhængigt af tidspunkt for overskridelse. Der kan ikke købes flere end et 5-turs medlemskab pr. kalenderår.

Tilmeld dig Silkeborg Roklubs 5-turskort 2021