Kontingentsatser for 2023

Afdeling

1. rate

2. rate

i alt 

Mikro (0-8 år) 30 0 30
Mini (9-11 år) 70 0 70
Ungdom (12-24 år) 700 700 1400
Senior (25-66 år) 1085 1085 2170
Års-Senior (25-66 år) 2170 0 2170
Senior 67+ (kan nedsættes til dette beløb efter anmodning) 825 825 1650
Års-Senior 67+ (kan nedsættes til dette beløb efter anmodning) 1650 0 1650
Ergometer/svømning 1000 0 1000
Passivt medlem 300 0 300
Dobbelt-Senior (25-66 år) 835 835 1670
Dobbelt-Senior 67+  630 630 1260

5-tursklippekort (pris 500 kr. pr. år)

Medlemskabet giver ret til at klubbens materiel kan anvendes til 5 ture indenfor det pågældende kalenderår. Deltagelse som instruktør eller "opfyld" under instruktions weekenderne samt ved åbent hus er ikke at betragte som en "tur".
Ved langture og lignende defineres: 1 tur = 1 dag.

Medlemskabet giver IKKE rettigheder til:
• Ergometerroning
• Svømning i vinterperioden
• Stemmeret ved Generalforsamlingen


Medlemskabet kan kombineres med:
• Ergometermedlemsskab


Medlemskabet kan opgraderes til almindeligt medlemskab, såfremt man ønsker at ro flere ture. Ture kan ikke overføres til næste kalenderår og der forventes selvdisciplin mht. antallet af ture. Såfremt der overskrides forbeholder Silkeborg Roklub sig retten til at efteropkræve halvt/helårligt medlemskab afhængigt af tidspunkt for overskridelse. Der kan ikke købes flere end et 5-turs medlemskab pr. kalenderår.