Kontingentsatser for 2022

Afdeling

1. rate

2. rate

i alt 

Mikro (0-8 år) 30 0 30
Mini (9-11 år) 70 0 70
Ungdom (12-24 år) 700 700 1400
Senior (25-64 år) 1035 1035 2070
Års-Senior (25-64 år) 2070 0 2070
Senior 65+ (65+ år) - kan nedsættes til dette beløb efter anmodning 775 775 1550
Års-Senior 65+ (65+ år) - kan nedsættes til dette beløb efter anmodning 1550 0 1550
Ergometer/svømning 975 0 975
Passivt medlem 300 0 300
Dobbelt-Senior (25-64 år) 795 795 1590
Dobbelt-Senior 65+ (65+ år) 590 590 1180

5-tursklippekort (pris 500 kr. pr. år)

Medlemskabet giver ret til at klubbens materiel kan anvendes til 5 ture indenfor det pågældende kalenderår. Deltagelse som instruktør eller "opfyld" under instruktions weekenderne samt ved åbent hus er ikke at betragte som en "tur".
Ved langture og lignende defineres: 1 tur = 1 dag.

Medlemskabet giver IKKE rettigheder til:
• Ergometerroning
• Svømning i vinterperioden
• Stemmeret ved Generalforsamlingen


Medlemskabet kan kombineres med:
• Ergometermedlemsskab


Medlemskabet kan opgraderes til almindeligt medlemskab, såfremt man ønsker at ro flere ture. Ture kan ikke overføres til næste kalenderår og der forventes selvdisciplin mht. antallet af ture. Såfremt der overskrides forbeholder Silkeborg Roklub sig retten til at efteropkræve halvt/helårligt medlemskab afhængigt af tidspunkt for overskridelse. Der kan ikke købes flere end et 5-turs medlemskab pr. kalenderår.