Sponsorer

Sponsorkontakter

 

 

Støt vore sponsorer - de støtter os

Giv Silkeborg Roklub en fradragsberettiget gave

Man kan give en gave til Silkeborg Roklub og få fradrag for den. Det maksimale beløb er 15.200,- (2016 sats). Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Ifølge skattereglerne kan gavegiver ikke forlange, at gaven går til et specifikt formål.

Rent praktisk skal det gå igennem DFfR (Dansk Forening for Rosport), ved at indbetale beløbet på deres Gavegiro: Reg: 4180 Konto: 1 55 21 98

Husk at angive, det er gave til Silkeborg Roklub og med tydelig angivelse af navn, adresse, og personnummer!

Personnummeret skal opgives, da DFfR indberetter beløb og person til skattemyndighederne.

Roklubben er meget taknemmelig for gaver.

Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk

Mange tak venligst bestyrelsen