Kaproning

Der er en stærk tradition for kaproning i Silkeborg. Næst efter Eskild Ebbesen er den mest kendte kaproer fra Silkeborg, den nuværende sportschef i Dansk Forening for Rosport Lars Christensen, der blev verdensmester som Silkeborgroer. Silkeborg Roklub ønsker at fortsætte traditionen for kaproning.


Silkeborg roklub skal være en roklub der over generationer kontinuerlig har et stærkt træningsmiljø, der skaber sunde ressourcestærke unge mennesker, hvor af nogle bliver kaproere, der kan gøre sig gældende på højeste internationale niveau. Silkeborg Roklub kan kun realisere disse ambitiøse mål i samarbejde med andre.