Langture

Langture er en fællesbetegnelse for roture i fremmed rovand.

Silkeborg Roklub arrangerer hvert år en række langture, både i Danmark og i udlandet. Nogle langture er på en enkelt dag, mens andre strækker sig over flere dage med overnatninger indlagt i programmet. I 2016 var der bl.a. arrangeret en uge i Grækenland og en lille uge i Berlin.

 

Der er stor forskel på, hvor krævende langturene er. De fleste langture kan alle, der ror regelmæssigt, klare, mens nogle få er for ”de hårde hunde”. Forhør dig derfor gerne blandt de medlemmer der tidligere har været med, hvad turene kræver både af formen samt tøj og udstyr. Det skal altid være mindst én langtursstyrmand i båden. 

Der er tradition for, at der hvert år arrangeres langtur Silkeborg – Skanderborg retur over to dage, samt en endagslangtur til Randers, hvor der ros nedstrøms på Gudenåen, og bådene fragtes hjem på en trailer.

 

Her ser du klubbens planlagte langture for 2017 - se dem også i kaleneren. 

 • Århusbugten 04-05-2017 - aftenarrangement 
 • Horsens til Hjarnø 04-05-2017 - heldagstur
 • Hjarnø 25. - 26-05-2017 - to-dagstur
 • Venø rundt 10.6. - heldagstur
 • Skanderborg 13. - 14.6. - to-dagstur
 • Tange 27.6. - heldagstur
 • Turku i Finland uge 29 
 • Randers 8.8. - heldagstur
 • Berlin 27.8. - 1.9.
 • Sønderborg til Flensborg retur 12. - 13.9.
 • Skanderborg 23. - 24.9.

Turene er først endelige når de ligger på Rokort

 

Henter billeder...