FAQ - ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på det meste. Vi vil, efterhånden som vi får spørgsmål, uddybe listen

Adresseskift

Flytter du, skal du huske at ændre adressen under dine indstillinger.

Afdelinger

Klubben er i princippet en samlet klub, men i dagligdagen vil man dog opleve en deling afdelinger (ungdomsafdelingen, seniorafdelingen, masterafdelingen (65+) og handicapafdelingen). Dette er også en måde at få roningen spredt over alle ugens dage. 

Aktive medlemmer

Aktive medlemmer betaler aktivt kontingent og må derfor deltage i alle klubbens aktiviteter og har stemmeret på generalforsamlingen.

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er selvfølgelig roning. I løbet af året har vi mange forskellige aktiviteter, der viser de mange sider af rosporten. Det er vores erfaring, at man får mest ud af at være i klubben, hvis man deltager i nogle af de arrangementer, der er udover de daglige rotider. Udvalget af aktiviteter er bredt, det strækker sig fra kaproning til mere hyggeprægede langture og til klargøring af både, svømning, ergometerroning og fester.

Bådens opbygning

Se tegninger, klik her

Bådtyper

Vi har fire forskellige typer robåde: Inriggere, outriggere, gigbåde og coastalbåde. De fire bådtyper er i princippet opbygget ens, men variationerne gør, at de hver især har bestemte egenskaber.

 • Inrigger: De fleste af vores inriggere er af træ, vi har 4 årers inr. og 2 årers inr. Det er en meget stabil båd at ro i og det er den bådtype, vi anvender til langture. I inrigger ror hver roer altid med én åre.
 • Outriggere: En smal båd, hvor riggene stikker ud fra båden. I klubben har vi mange forskellige outriggede både. Singlesculleren er fx en outrigget båd, hvor roeren ror med 2 årer.
 • Gig-båden: Er nærmest en blanding mellem inriggeren og outriggeren. Den er outrigget, men bredere end de smalle outriggede både. Den er derfor lidt mere stabil og man kan skifte plads i den på turen. En gigbåd kan være rigget til både 1 og 2 årer pr. roer. Vi har kun én gigbåd rigget til, at hver roer ror med 1 åre.
 • Coastalbåde: Er en slags forstørret sculler, som er designet til brug på havet. Den er derfor meget stabil, og vi kan derfor ro i den hele året. Man ror altid med to åre. Klubben råder over én single og 2 dobbelt coastal-både.

Se billeder her

Dagligt roområde

Se Roreglement 

Dansk Forening for Rosport

Vi er en roklub under Dansk Forening for Rosport. Se mere om hovedforeningen på www.roning.dk. DFfR er moderorganisation for de ca. 125 danske roklubber. Vi tilhører Ronetværk Østjylland under DFfR. DFfR er medlem af Dansk Idræts-Forbund og får der igennem del i tipsmidlerne. Endvidere er DFfR medlem af Nordisk Roforbund (NR) og Féderation Internationale des Sociétes d’Aviron (FISA) = den internationale sammenslutning af roforbund.

Tilmeld dig DFfR nyhedsbrev, klik her

Ergometerroning - roning i romaskinerne

Når standeren er strøget, behøver du ikke holde pause med roning til næste forår. Silkeborg Roklub har et veludstyret motionsrum til indendørs roning på ro-ergometre. Vi råder over 10 ergometre, så det er først til mølle.

Ergometer roning er sjovest sammen med andre, så kom ned og ro i takt med dine rokammerater. Nye får instruktion i indstilling af ergometer, brug af computeren, roteknik og træningsprogrammer. Der vil altid være en instruktør, der leder roerne gennem et træningsprogram.

Styrk dine muskler og kom i form med dine rokammerater. Alle roer i takt, men du kan selv styre dit tryk og dermed hvor hårdt det bliver. Rospinning adskiller sig fra den øvrige ergometerroning ved, at musikken bestemmer tempoet og herved er en ekstra motiverende faktor. I rospinning bliver der roet i takt til musikken. Således bestemmer rytmen i musikken, hvilket tempo der skal roes i. Musikken bliver førende, styrende, med et godt musikvalg bliver man revet med og det er ingen sag at ro 55 min i skiftende kadencer.

Brug af motionsrum

Efter træning og inden badet:

 • Rengør maskinerne (se hygiejneseddel)
 • Ryd op, smid affald i skraldespanden og sæt maskiner, vægte og lignende på plads
 • Luk vinduer (med mindre andet er aftalt, med dem der er tilbage i rummet)

 Sidste mand i rummet:

 • Sluk lyset
 • Sluk for musikken
 • Tjek at alle vinduer er lukket

Flidspræmier

Se under "Nåle og pokaler".

Forsikringer ved personskade

Det er undersøgt, om roklubben har en forsikring der dækker ved personskader. Svaret er nej. Ved personskader er det det enkelte medlems egen fritidsulykkesforsikring, der dækker.

Frivilligt foreningsarbejde

Alt arbejde i Silkeborg Roklub udføres af klubbens medlemmer, herved kan vi holde kontingentet forholdsvis lavt.

Uden frivilligt arbejde fra roklubbens medlemmer kan klubben ikke eksistere og videreudvikle sig. Det forventes derfor, at alle der kan, hjælper til.

Når du som medlem bliver spurgt, om du kunne tænke dig at give en hjælpende hånd med til en eller anden opgave, så grib chancen, og kom ind i det gode klubliv.

Gave til Silkeborg Roklub

Man kan give en pengegave til Silkeborg Roklub og få fradrag for den. Det gøres via Dansk Forening for Rosports gavekonto-ordning. Klubben er meget taknemmelig for gaver. Læs hvordan:

"Dansk Forening for Rosport har en gavekonto-ordning, hvor privatpersoner kan donere et beløb til Dansk Forening for Rosport.
Hvis du anfører dit personnummer i donationen, indberetter DFfR dette til SKAT og beløbet vil automatisk fremgå på din elektroniske selvangivelse fra SKAT.
Med et beløb er du med til at sikre, at Dansk Forening for Rosport kan bevare denne ordning. Med fastholdelse af ordningen har vi dokumentation for, at klubber og forbund kan modtage arvebeløb uden at betale arveafgift.
Pengegaven kan doneres til en bestemt klub

Donationen er som udgangspunkt anonym og givet til Dansk Forening for Rosport. Ønsker man at donere penge til almenvelgørende formål i en bestemt klub, kan man anføre sit ønske.
Donationen overføres til gavekontoen:
Reg. nr. 4180
Kontonr. 1552198
med oplysning om navn, adresse, personnummer og eventuelt ønske om hvilken klub, der skal modtage donationen.

DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr.
Der er ingen bagatelgrænse for pengegaven.

Betingelser
For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. og adresse ved donationen. Donationer kan gives anonymt.
Beløbet som en donor donerer må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer."

Hjemmesiden

Hjemmesiden opdateres jævnligt. Her kan du holde øje med seneste nyt, tilmeldingsfrister og se links til andre sider om roning.

Kanindåb

Nye roere kaldes ”kaniner” og bliver i danske roklubber døbt af Kong Neptun. Der er tale om en tradition, der sandsynligvis har sin oprindelse i ”ækvatordåben”, som sømænd udsættes for, når de for første gang passerer ækvator.

Gennemførelsen af en kanindåb varierer fra klub til klub. Typisk kommer Kong Neptun sejlende med sit følge til klubben. Kaninerne bliver udstyret med kaninører.

Efter Kong Neptun er kommet i land, holder han en tale, indtager pladsen på podiet og dåbshandlingen går i gang. De seneste år har Silkeborgs kaniner skullet igennem et antal prøver/små konkurrencer, inden de en for en endeligt bliver døbt.

Første kanin "indfanges", får straks ørerne klippet af og bliver indsmurt i den ulækre ”vievand”, som er blevet fremstillet til lejligheden. Lægen undersøger kaninen for de værste sygdomme og Kong Neptun navngiver kaninen, som derefter bliver smidt i vandet. Alt imens publikum og de andre skrækslagne kaniner ser til.

Alle kaniner gennemgår samme ”højtidelige” dåbshandling.

Når den sidste er døbt, tager kaninerne også hævn. Kong Neptun og hans følge prøver at flygte – men altid uden held. Kong Neptun og hele hans følge bliver smidt i vandet, helt eller delvis indsmurt i samme ”vievand” som kaninerne blev indsmurt i.

Det kan lyde voldsomt, men er en sjov og ufarlig eftermiddag. Om aftenen arrangerer årets kaniner en fest for hele klubben.

Første gang at Kong Neptun omtales i bladet ”Roning” var i juli 1929, hvor han kom til Sønderborg Roklub, og det er sandsynligt at netop dette år, er det første, hvor en roklub fik så fornemt besøg.

Kantineinformation

Da Roklubben har alkoholbevilling, må nydelse og salg af egne, medbragte drikkevarer ikke finde sted under fester eller private arrangementer.
Vil du låne roklubben, så:

 • Kontakt koordinationschef på koordinator@silkeborg-roklub.dk - vedr. reservation af lokalerne.
 • Kontakt depotbestyreren Jens Jørgen Nielsen vedr. bestilling af varer - senest 12 dage før arrangementet.

Optælling af depotet sker et døgn før og et døgn efter reserveret dato.
Afregning sker til depotbestyreren ved sidste optælling.

Reglement for benyttelse af Silkeborg Roklubs lokaler til private fester - klik her

Reglement for benyttelse af Roklubbens lokaler og faciliteter - klik her

Kommandoer

Der er en del kommandoer forbundet med roning. Du har lært kommandoerne og deres betydning, da du blev instrueret, men det er en meget god ide at genopfriske dem ind i mellem, indtil du er helt sikker på dem. Du finder kommandoerne ved at klikke her.

Kontingentsatser

Det betales i 2 rater i januar og juli. Se priser under fanebladet "kontingent". Du kan få rigtig meget for pengene, hvis du ror meget og deltager i turene.
Ved deltagelse i andre aktiviteter, så som fællesspisning og overnatningsture, vil der dog være betaling, så vi kan få dækket udgifter til mad o.lign.

Langture

Klubben arrangerer med mellemrum klubture til andre egne og klubber i Danmark. Enkelte ture går også til udlandet.

Ferielangture under DFfR er lagt ud på DFfR’s hjemmeside.

Løfte- og bæreteknik

For at undgå skader skal man løfte og bære på den rigtige måde, se hvordan klik her

Materiellet

Ligesom det er en god idé at lære lidt om behandling af materiellet, er det også nyttigt at lære de mest basale udtryk om bådens opbygning. De vil naturligvis også blive gennemgået af din instruktør, men det er helt sikkert nødvendigt at genopfriske alle disse nye udtryk en gang i mellem, klik her.

Medlemsmøder

Der afholdes 1-2 medlemsmøder om året for hele roklubben.

Nøgle

Det koster 300 kr. i depositum at få en nøgle til klubben. Nøglen giver adgang til omklædning/bad, opholdsrum, træningsrum og bådhal. Betaling via link på hjemmesiderne.

Nåle og pokaler i Silkeborg Roklub

POKALER

Pokaler - Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen har 4 pokaler: Km-pokalen, langturspokalen, kaninpokalen og kammeratskabspokalen.

Alle medlemmer under 18 år. Man rykker op i seniorafdelingen den dag man bliver 18 år, de km man har roet som 17 årig tæller i ungdomsafdelingen. Man kan på et år således have været i 2 afdelinger.

Undtagelse:
- mikro og minimedlemmer kan ikke få nåle og pokaler.
- Medlemmer, der som 17- årige har fået lov at ro i seniorafdelingen i det pågældende år. 

 • KM pokalen: Flest roede km, uanset type.
 • Kaninpokalen: Mini medlemmer er kaniner det første år, de bliver overflyttet til ungdomsafdelingen.
 • Langturspokal: Roet i Langtursbåde. Km i dagligt rofarvand (til og med Svejbæk snævringen) gælder kun med ved overnatning.
 • Kammeratskabspokal: Der stemmes om hvem der er bedste kammerat ved medlemsmødet torsdagen før Standerstrygning, hver ungdomsmedlem har 1 stemme.

Pokaler - Seniorafdelingen
Langturspokal: Ture roet uden for dagligt rofarvand (dagligt rofarvand er Skanderborg - Randers).

NÅLE

500 km: Kun for uroere 500km-uro nål
1000 km: 1000 km nål.
1500 km: Sølvåre.
2000 km: Guldåre.

Påklædningen

Påklædningen er naturligvis afhængig af vejret og turens varighed, men det er en god ide at have tøj til al slags vejr. Lændedelen er et særligt udsat sted, undgå tøj, der skiller på dette sted.

Tøj: Almindeligt træningstøj, T-shirts, shorts, vindtæt jakke etc. Desuden er det absolut nødvendigt at have et regnsæt. Svedundertøj er også en god ide.
Sko: Brug bløde sko (fx tennissko). Løbesko duer ikke, da hælen ofte er for bred til spændholtene.
Klipklapper duer ikke til roning, men er gode at have til outrigger roning, da de er hurtige at tage af og på.

Regler

Vi forventer, at man som medlem af Silkeborg Roklub følger alle klubbens regler og behandler hinanden med respekt og værdighed, det vil først og fremmest sige, at man taler ordentlig til og om hinanden i klubben.

Reglement for benyttelse af Roklubbens lokaler og faciliteter - klik her

Reglement for benyttelse af Silkeborg Roklubs lokaler til private fester - klik her

Rengøring hver søndag i tidsrummet kl. 15.30 - 20.30, det er tilladt at ro. Motionsummet, opholdsrum og omklædningsrum må ikke benyttes. Yderligere informationer ved Kirsten.

Rokort

Som roer har du adgang til det fantastiske værktøj Rokort.dk, og ved opstart i klubben oprettes du af klubben i dette elektroniske rokort.

Her bliver alle dine ture registreret, så du har en logbog over dine aktiviteter. Du kan dermed hele tiden følge med i, hvor mange kilometer du har roet siden standerhejsning, og hvordan dit km-tal er i forhold til de andre roere i klubben.

På rokortet kan du og andre slå nye ture op, så der kan samles et rohold, eller to, eller tre… Når bare tre har meldt sig, kan en båd bemandes, så det er yderst sjældent, at du forgæves slår en tur op.

Rokort.dk fungerer samtidig som en meddelelsescentral, hvor klubbens medlemmer inviteres til standerhejsning, arbejdsdage, fester og hvad der ellers sker i klubben. Du kan altid gå ind på rokort.dk og se, hvilke aktiviteter du kan melde dig til.

 

Skader på bådene skal også registreres på rokortet, således det er synligt for alle andre medlemmer samt vores materialeudvalg, der vil sørge for reperationen.


Endelig indeholder rokort.dk en oversigt over klubbens medlemmer, så du nemt finder et mobilnummer eller kan sende en mail til en klubkammerat.

På nedenstående link finder du en guide til brug af Rokort.dk:

https://www.rokort.dk/guide_user.php  

 

Rotider

 • Seniorafdelingen: mandag kl. 18.00 og onsdag kl. 18
 • "Master-roerne" (65+): tirsdag kl. 16.00 og fredag kl. 9.00
 • Ungdomsafdelingen: mandag kl. 17.00 - 19.00 og torsdag kl. 17.00 - 19.00

På disse tider vil der altid være en rovagt tilstede. Rovagten sætter holdene og beslutter hvilke både, der må roes i. Husk at være der til tiden.

I det tidlige forår og hen i efteråret kan rotiderne flyttes. Dette meddeles på rokort.

Roreglement

På alle roture skal man følge klubben ro-reglement. For at blive styrmand skal man kende dette reglement, og man skal som roer følge styrmandens anvisninger. Klik her, hvis du vil se roreglementet.

Roning udenfor rotiderne

Mange har lyst til at ro mere end på de almindelige rotider - eller man kan bedre på andre tidspunkter. Det sker efter følgende regler:

 • Det må ikke være til gene for de øvrige afdelinger, der kan have deres rotid der.
 • Der skal selvfølgelig være en ansvarlig styrmand for båden.

Scullerret

For at ro sculler skal man have scullerret. Det får man ved at komme ud i sculler sammen med en scullerinstruktør og lære følgende:

 • at ro sikkert i sculleren
 • at kunne komme op i sculleren igen, hvis man kæntrer
 • at behandle og løfte sculleren korrekt

Man kan først få den fulde scullerret, når man er blevet styrmand. Indtil da man følges med en, der har styrmandsret eller få en betinget styrmandsret.
Der afholdes scullerinstruktion, når vandet er varmt nok.

Silkeborg Roklub

Silkeborg Roklub blev stiftet i 1890 og er en af landets ældste roklubber. Vi har ca. 200 aktive og 25 passive medlemmer, men har altid plads til flere.

Standerhejsning

Rosæsonen indledes med standerhejsning, der falder sammen med overgangen til sommertid. Det er som regel sidst i marts.

Standerstrygning

Rosæsonen afsluttes med standerstrygning, der falder sammen med overgangen til vintertid. Det vil derfor ofte være den sidste lørdag i oktober.

Styrmandsret

Der skal altid være en ansvarlig styrmand for båden. Der findes i Silkeborg Roklub 3 grader af styrmand: B-styrmand (styrmandsret i det daglige ro-farvand), A-styrmand (styrmandsret fra Skanderborg til Randers) og Langtursstyrmand, der giver ret til at være styrmand uden for klubbens daglige ro-forvand. Som ungdomsroer kan man blive B-styrmand, når man er fyldt 15 år, har gennemgået styrmandskurset, bestået prøven, svømmet 300 m og har roet 250 km i alt.

Svømmeprøve

Ved indmeldelsen skriver du under på, at du har aflagt svømmeprøve. Du skal kunne svømme 300 m uden ophold.

Udmeldelse

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab.
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Silkeborg Roklub, kan du, oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Efter udmeldelse vil du ikke længere modtage opkrævninger fra klubben. 

Udvalg

I klubben har vi en masse udvalg. Det er nødvendigt for at få klubben til at fungere, men det er også en måde at binde klubbens medlemmer sammen socialt. Vi er åbne overfor nye udvalg og ideer til aktiviteter.

Vedligholdelse af bådene

En del af den daglige vedligeholdelse af bådene består i at vaske og tørre dem af efter endt roning. En lille sø af vand inde i båden giver udmærket grobund for råd. Når rosæsonen er overstået, gøres bådene grundigt rene og gennemgås for at finde alle de små eller store skader, der er sket i sommerens løb. Om vinteren repareres skaderne samtidig med, at bådene får anden kærlig behandling - nogle vintre får de den helt store omgang (fx for træbådene fjernes lak og der omlakeres), andre gange er der kun små opgaver. Disse vedligholdelsesopgaver fordeles via bådhold på alle aktive roere.

Vinteraktiviteter

Om vinteren gøres bådene klar til den nye sæson. Desuden er der klubaftner, hvor der er hygge, spil, spisning og lignende aktiviteter. Der er svømning onsdag aften i Højskolens svømmehal. Man kan også bruge træningsrummet til at holde formen ved lige ved ergometerroning og træningsprogrammer.

Vinterroning

Der er særlige regler for vinterroning. Se Tillæg til roreglementet, roning i vinterhalvåret