Udvalg og nøglepersoner

Oversigt over udvalg og nøglepersoner

Webmaster

Lene Søby 

Udlejning/gæste- og aktivitetskoordinator

Peter Mikkelsen

Handicapudvalget

Irene Sørensen (formand), Birthe Nyholm 

Maria Lausten, Linnea Christensen, Margrethe Børresen

Materialeudvalget

Hardy Linneberg (formand) 

Husudvalget

Bjørn Funderskov (formand) 

Ungdomslederudvalget

 

Carl 

 

Seniorudvalget/daglig rochef

Teresa Ervolder, Tone Rønne og Hans Jørgen

Senior Tirsdagsroere

Poul Pallesen (formand)

Langtursudvalget

 

Instruktionsudvalget

Elisabeth Knudsen (formand), Mette Petersen

Førstehjælpskursus via DFfR (Følgende  har deltaget i dette)

Jørgen Højgaard, Birthe Nyholm, Jens Jørgen Nielsen , Elisabeth, Anne og Margrethe Børresen

Revisorer

Michael Bregendahl og Henning Heiselbæk

Revisorsuppleant

 

Styrmandskursus

 

Lars Vestergaard, Peter Mikkelsen og Frank H. Sørensen

Klubtøj

Mette Petersen 

Miljøansvarlig

Lars Bomholt Vestergaard 

Sponsorudvalget

 Jens Jørgen Nielsen, Per Knudsen og Charlotte Nørgaard

 Sporvognen  Torben Nør

Depotbestyrer

Kurt Wissendorf Møller og Jens Jørgen Nielsen

 

 

   

Bogholder

Indhente børneattester

Flemming Ryge Petersen

Medlemskartoteket

Anne Skovgaard Pedersen

Motionsrummet, vedligehold af Romaskiner

Ungdomsafdelingen

Kode til døren

Anne Skovgaard Pedersen

Svømmeerklæringer

Lars Bomholt Vestergaard 

Nåle/pokaler 

 

Scullerkursus

 

Hjertestarter/Trailere

Jørn V. Kristensen

Motorbåd/saunapengeboksen

Villy Olsen 

 Nåege

 Henning Heiselbæk

Vesteudvalget

Elisabeth Knudsen (formand)