Udvalg og nøglepersoner

Oversigt over udvalg og nøglepersoner

mail til alle udvalg@silkeborg-roklub.dk
 

Web-master

Lene Søby webmaster@silkeborg-roklub.dk 

Udlejning/gæste- og aktivitetskoordinator

Peter Mikkelsen koordinator@silkeborg-roklub.dk 

Handicapudvalget

Irene Sørensen (formand), Birthe Nyholm birthe.nyh@gmail.com 

Maria Lausten, Linnea Christensen, Margrethe Børresen

Materialeudvalget

Hardy Linneberg (formand) linneberg@fiberpost.dk 

Husudvalget

Bjørn Funderskov (formand) funderskov@adslhome.dk  

Ungdomslederudvalget

 

Frank Grønne Jensen fupjensen@mailme.dk, Flemming Gaur flemming@gaur.dk, Morten Hæk morten.haek@gmail.com 

 

Seniorudvalget/daglig rochef

 Karen Aagaard  (formand), Teresa Ervolder og Hanne Nilia 

Senior Tirsdagsroere

Poul Pallesen (formand)

Langtursudvalget

Lars Bomholt Vestergaard, Heidi Aabo, Louise Friis Hansen, Lene Søby

Instruktionsudvalget

Elisabeth Knudsen (formand) instruktion@silkeborg-roklub.dk,  Mette Petersen

Førstehjælpskursus via DFfR (Følgende  har deltaget i dette)

Jørgen Højgaard, Morten Hæk, Birthe Nyholm, Jens Jørgen Nielsen , Elisabeth, Louise, Anne og Margrethe Børresen

Revisorer

Michael Bregendahl og Henning Heiselbæk

Revisorsuppleant

Jens B. Lorenzen

Styrmandskursus

 

Lars Vestergaard og Frank H. Sørensen

Klubtøj

Mette Petersen 

Miljøansvarlig

Louise Friis Hansen hansen.louisefriis@gmail.com 

Sponsorudvalget

Dorrit Sidenius sponsorudvalg@silkeborg-roklub.dk, Ulrik, Jens Jørgen, Morten og Karen Aagaard

 Sporvognen  Torben Nør

Depotbestyrer

Kurt Wissendorf Møller og Jens Jørgen Nielsen

Rengøring

Kirsten Andersen kirstenandersen94@hotmail.com 

Byggeudvalget

Frederik Lysholt Hansen, Jens Lisberg, Jens Jørgen Nielsen, Peder Larsen og Rune V. Borrits

Bogholder

Indhente børneattester

Flemming Ryge Petersen kasserer@silkeborg-roklub.dk 

Medlemskartoteket

Birger Rind rind@youmail.dk 

Motionsrummet, vedligehold af Romaskiner

Ungdomsafdelingen

Nøgler

Anne Skovgaard Pedersen

Svømmeerklæringer

Lars Bomholt Vestergaard 

Nåle/pokaler 

 

Scullerkursus

Henning  

Hjertestarter/Trailere

Jørn V. Kristensen jvk.orion@gmail.com

Motorbåd/saunapengeboksen

Villy Olsen vvo@fibermail.dk 

 Nåege

 Henning Heiselbæk

Vesteudvalget

Elisabeth Knudsen (formand) ek8632@gmail.com