Udvalg og nøglepersoner

Udvalg og nøglepersoner

Webmaster

Lene Søby 

Udlejning/gæste- og aktivitetskoordinator

Peter Mikkelsen

Handicapudvalget

Irene Sørensen (formand), Birthe Nyholm, Maria Lausten, Linnea Christensen, Margrethe Børresen

Materialeudvalget

Hardy Linneberg (formand) 

Husudvalget

Bjørn Funderskov (formand) 

Ungdomsudvalget

Carl Søndergaard (formand)

Seniorudvalget/daglig rochef

Teresa Ervolder, Tone Rønne og Hans Jørgen

Senior Tirsdagsroere

Poul Pallesen (formand)

Langtursudvalget

 

Instruktionsudvalget

Elisabeth Knudsen (formand), Mette Petersen

DFfR førstehjælpere

Jørgen Højgaard, Birthe Nyholm, Jens Jørgen Nielsen, Elisabeth, Anne, Margrethe Børresen

Revisorer

Michael Bregendahl og Henning Heiselbæk

Revisorsuppleant

 

Styrmandskursus

Lars Vestergaard, Peter Mikkelsen og Frank H. Sørensen

Klubtøj

Mette Petersen 

Miljøansvarlig

Lars Bomholt Vestergaard 

Sponsorudvalget

Jens Jørgen Nielsen, Per Knudsen og Charlotte Nørgaard

 Sporvognen

Torben Nør

Depotbestyrer

Kurt Wissendorf Møller og Jens Jørgen Nielsen

Kaproningschef

Lorna Caroline Sørensen

Ungdomsleder

Carl Søndergaard 

Bogholder

Indhente børneattester

Flemming Ryge Petersen

Medlemskartoteket

Anne Skovgaard Pedersen

Motionsrummet, vedligehold af romaskiner

Ungdomsafdelingen

Kode til døren

Anne Skovgaard Pedersen

Svømmeerklæringer

Lars Bomholt Vestergaard 

Nåle/pokaler 

 

Scullerkursus

Lorna Caroline Sørensen

Hjertestarter/Trailere

Jørn V. Kristensen

Motorbåd/saunapengeboksen

Villy Olesen 

 Nåege

Henning Heiselbæk

Redningsveste

Elisabeth Knudsen