Udvalg og nøglepersoner

Oversigt over udvalg og nøglepersoner

mail til alle udvalg@silkeborg-roklub.dk

 

Web-master

Lene Søby 

Udlejning/gæste- og aktivitetskoordinator

Peter Mikkelsen koordinator@silkeborg-roklub.dk 

Handicapudvalget

Irene Sørensen (formand), Birthe Nyholm birthe.nyh@gmail.com 

Maria Lausten, Linnea Christensen, Margrethe Børresen

Materialeudvalget

Hardy Linneberg (formand) linneberg@fiberpost.dk 

Husudvalget

Bjørn Funderskov (formand) funderskov@adslhome.dk  

Ungdomslederudvalget

 

Frank Grønne Jensen fupjensen@mailme.dk, Flemming Gaur flemming@gaur.dk, Morten Hæk morten.haek@gmail.com 

 

Seniorudvalget/daglig rochef

Laura Revsbech Winther (formand), Teresa Ervolder og Tone Rønne

Senior Tirsdagsroere

Poul Pallesen (formand)

Langtursudvalget

 

Instruktionsudvalget

Elisabeth Knudsen (formand) instruktion@silkeborg-roklub.dk,  Mette Petersen

Førstehjælpskursus via DFfR (Følgende  har deltaget i dette)

Jørgen Højgaard, Morten Hæk, Birthe Nyholm, Jens Jørgen Nielsen , Elisabeth, Louise, Anne og Margrethe Børresen

Revisorer

Michael Bregendahl og Henning Heiselbæk

Revisorsuppleant

Jens B. Lorenzen

Styrmandskursus

 

Lars Vestergaard og Frank H. Sørensen

Klubtøj

Mette Petersen 

Miljøansvarlig

Louise Friis Hansen hansen.louisefriis@gmail.com 

Sponsorudvalget

Dorrit Sidenius sponsorudvalg@silkeborg-roklub.dk, Ulrik, Jens Jørgen, Morten og Karen Aagaard

 Sporvognen  Torben Nør

Depotbestyrer

Kurt Wissendorf Møller og Jens Jørgen Nielsen

Rengøring

Kirsten Andersen kirstenandersen94@hotmail.com 

Byggeudvalget

Frederik Lysholt Hansen, Jens Lisberg, Jens Jørgen Nielsen, Peder Larsen og Rune V. Borrits

Bogholder

Indhente børneattester

Flemming Ryge Petersen kasserer@silkeborg-roklub.dk 

Medlemskartoteket

Birger Rind rind@youmail.dk 

Motionsrummet, vedligehold af Romaskiner

Ungdomsafdelingen

Nøgler

Anne Skovgaard Pedersen

Svømmeerklæringer

Lars Bomholt Vestergaard 

Nåle/pokaler 

 

Scullerkursus

Henning  

Hjertestarter/Trailere

Jørn V. Kristensen jvk.orion@gmail.com

Motorbåd/saunapengeboksen

Villy Olsen vvo@fibermail.dk 

 Nåege

 Henning Heiselbæk

Vesteudvalget

Elisabeth Knudsen (formand) ek8632@gmail.com