Få en fed oplevelse og sved på panden - Bliv roer i Silkeborg Roklub 

Vi afholder i 2021 igen instruktion i vores flotte både fra uge 19.
Det er et krav, at man har deltaget 6 aftener i perioden for at blive frigivet, og dermed  få lov til at ro uden instruktør.
På instruktionsaftenerne lærer du rotagets opbygning, ligesom du bliver orienteret om regler og sikkerhedsbestemmelser. Hver aften vil have et tema, som bliver gentaget.
 
Hvis du har spørgsmål om selve instruktionsforløbet, eller i tvivl om det er noget for dig, så kan du kontakte klubbens sportschef Marianne via mail: sportschef@silkeborg-roklub.dk
 
Prisen for instruktion er 450 kr, som dækker instruktionen samt kontingent indtil den 30. juni 2021.
 

Lidt mere om rosporten og Silkeborg Roklub

Velkommen til sporten, der giver dig masser af frisk luft, forbedrer din kondition, styrker alle muskelgrupper og giver dig kammerater for livet.

Hvis du vil lære at ro, så meld dig til instruktion i roklubben, hvor du vil blive undervist af uddannede instruktører. Her vil du lære at ro i forskellige bådtyper og færdes sikkert på vandet. Læs mere om instruktionsweekenden her

Har du roet før, enten i Silkeborg Roklub eller i en anden roklub, kan du springe instruktionen over og blot melde dig direkte ind i klubben. Klubben har en kontaktperson for "overflyttere", der tager dig med på mindst én tur og orienterer dig om de lokale forhold. Altså, er du tidligere roer og ønsker medlemsskab, kan du blive meldt ind med det samme.
 

Bliv medlem

 

Som medlem får du:

  • Faste ugentlige træningstilbud/roture.
  • Et socialt fællesskab båret af det, vi sammen og hver i sær byder ind med.
  • Fantastiske naturoplevelser på Silkeborgsøerne og i Gudenå-systemet.
  • Mulighed for deltagelse i roture uden for vores eget rofarvand og i udlandet
  • Ergometertræning og svømning i perioden fra november til marts.

Forventninger til dig som medlem:

At du har en rimelig fysisk form, har en rimelig balanceevne, samt at du kan svømme.

At du deltager stabilt i de ugentlige roaktiviteter, så du i løbet af den første måned kan være med på roture på minimum 15 kilometers længde. Endvidere at du inden sæsonafslutningen kan være med på længere ture som f.eks. en tur til Ry 34 kilometer eller Skanderborg 50 km.

At du deltager i foreningslivet, herunder giver en hånd med i de praktiske opgaver som f.eks.ved fællesarrangementer eller bådklargøring i vintersæsonne.