Masters roere 60+ (Tirsdagsroerne)

Velkommen til Master roerne 60+ – i daglig tale kaldet Tirsdagsroerne

 

Masterroning i Silkeborg roklub er for klubbens medlemmer over 60+

 

Faste rotider:

I rosæsonen mellem standerhejsning og standerstrygning hver tirsdag eftermiddag kl. 16:30 - ingen tilmeding nødvendigt på rokortet. På turen går vi i land og får en forfriskning, og efter roturen hygger vi i klubhuset med kaffe, snitter og en snak.

Hele året rundt fredag formmiddag, hvor vi mødes til morgenkaffe med rundstykker inden vi ror ud. (Senior roere kan også deltage her)

 

Hvem er vi:

De fleste Master roere er holdt op med at arbejde. De har derfor mulighed for at ro i dagtimerne, hvilket de benytter sig flittigt af.

Der er grupper, der ror på fast tider i løbet af ugen, mens andre løbende slår ture op på rokort.dk, som man kan melde sig til. På disse ture deltager ofte både Master roere og Senior roere.

 

Hvad laver vi:

Master roerne er ikke kun flittige på vandet. Der bliver i løbet af året arrangeret flere sammenkomster med spisning i klubhuset, hvor man kan hygge sig med andre roere omkring et sildebord, gule ærter eller andet godt. Master roerne står også for at arrangere langture for hele klubben, både i Danmark og i udlandet. Disse ture har varighed fra en dag til en uge.

 

Kontakt:

Jens Jørgen Nielsen 

Mail: jjn-nielsen@live.dk

Telefon 53 83 68 88

 

Nyt instruktionsforløb for dig, der delvist/har forladt arbejdsmarkedet

 

Fra midt august 2018 tilbydes et instruktionsforløb for dig, der har mulighed for at træne i dagtimerne. 

 

Gennem en 6 ugers periode tilbydes instruktion 2 gange ugentligt

Tirsdage kl. 13:00 - 16:00

Fredage kl. 08:30 - 12:00

Her trænes rotaget, pladsskifte i båden, styreteknik samt sikkerhed, søvejsregler, løfteteknik, bådens opbygning og vedligehold af båden.

Træningen foregår på vandet og i motionsrummet. Træningen varetages af uddannede instruktør.

Træningstidspunkterne er placeret således, at du allerede under instruktionsforløbet møder klubbens medlemmer og derved får et indblik i det daglige liv i klubben.

Efter instruktionen er du velkommen til at deltage i de mange aktiviteter vi har i klubben; roning i eget og andre farevande, ergometertræning og svømning i vinterhalvåret, samt en masse forskellige sociale arrangementer fordelt udover året. 

Som i andre idrætsforeninger er medlemmernes engagement og frivillige indsats afgørende for aktivitetsniveauet i klubben. 
Pris for forløbet er 600 kr. og er gældende indtil 31. december

 

 Tilmeld dig her

Forventninger til dig, udover lysten til at lære nyt er: 

 

- At du følger instruktionsforløbet stabilt

- At du har en rimelig kondition og balance evne

- At du kan svømme 300 meter