Vintertræning

Vinterroning (Ro-reglement for vinter)

Med udgangen af oktober stryges roklubbens stander for at markere, at ro sæsonen er slut.

Det betyder dog ikke, at det er slut med at ro; rorelementet for vinter skal blot overholdes, der der skal foretages yderligere forholdsregler grundet vandets kolde temperatur. Se linket (Rorelement for vinter)

  1. Det er kun muligt at benytte de både, som Værkstedet har stillet til rådighed til vinterroning.
  2. Redningsvest skal benyttes
  3. Der må max. roes 50 meter fra land, ro derfor langs bredden.
  4. Styrmandsskift bør foregå, hvor der kan bundes.
  5. Vindhastigheden må ikke overstiger 6 m/sek.
  6. Undgå at ro ind i is af hensyn til båden og sikkerheden. 

Så klæd dig godt på og kom med ud at ro. Du kan få helt særlige naturoplevelser om vinteren, hvor vi har søerne for os selv, og hvor vi kommer helt tæt på standfuglene.